ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Publikace

2018

Marková J, Kotas R. Primární bolesti hlavy- léčba dnes a zítra. Neurol praxi 2018; 19(3): 193-198

Kotas R., Marková J, Doležil D. Primární bolesti hlavy. Část 1. Klasifikace primárních bolestí hlavy a migréna. MEDICÍNA PO PROMOCI // ročník 19 / číslo 3 / červenec–září 2018

Marková J. Erenumab. Remedia, ročník 28, číslo 5/2018

Jolana Markova, Ute Essner, Bülent Akmaz, Marcella Marinelli, Christiane Trompke, Arnd Lentschat & Carlos Vila (2018) Sativex® as add-on therapy vs. further optimized first-line ANTispastics (SAVANT) in resistant multiple sclerosis spasticity: a double-blind, placebo-controlled randomised clinical trial, International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2018.1481066

Nežádal T. Moderní léčba migrény. Remedia 2018; 28: 468–474.

Nežádal T. Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa. Praktické lékárenství 2018;

Niedermayerová I: Migréna – celoživotní kletba nebo řešitelný problém. Acta medicinae 2018;12:40-43

2019

Marková J., Kotas R. Primární bolesti hlavy. Část 2. Tenzní typ bolesti hlavy a cluster headache. MEDICÍNA PO PROMOCI // ročník 20 / číslo 1 / leden–březen 2019

Markova J. Newest evidence for tetrahydrocannabinol:cannabidiol oromucosal spray from randomized clinical trials. Neurodegenerative disease management. First draft submitted: 12 December 2018; Accepted for publication: 13 December 2018; Published online: 18 January 2019

Vaněčková M, Martínková A, Tupý R, Fiedler J, Stětkářová I, Medová E, Vachová M, Marková J, Grunermelová M, Meluzínová E, Adámková J, Kubále j, Talábová M, Horáková D, Kubala Havrdová E: Spektrum MR nálezů progresivní multifokální leukoencefalopatie ukohorty pacientů s roztroušenou sklerózou v ČR. CeskSlov Neurol N 2019; 82/115(4): 381-

Nežádal T. Současná léčba trigeminových autonomních bolestí hlavy. Remedia 2019; 29: 158–163.

Nežádal T. CGRP monoklonální protilátky v profylaktické léčbě migrény. Neurol. praxi 2019; 20(5): 356-360.

Nežádal T. Chronická migréna. Neurol praxi 2019; 20(2): 115-120.

2020

Nežádal T, Marková J, Bártková A, Doležil D, Mastík J, Kotas R, Niedermayerová I, Grunermelová M, Klečka L. Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3) – oficiální český překlad. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(2): 145–152.

Nežádal T, Marková J, Bártková A, Klečka L. CGRP monoklonální protilátky v léčbě migrény – indikační kritéria a terapeutická doporučení pro Českou republiku. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(4): 445-451.

Nežádal T. Fremanezumab v léčbě migrény – výběr vhodného pacienta. Remedia 2020; 30: 514–518.

Nežádal T. Migréna – současné možnosti terapie. Bolest 2020; 23(1): 1-9.

Niedermayerová I: Nejčastější chyby v současné profylaxi migrény. Neurol. pro praxi 2020;21(5): 400-405

Rajdová A, Vlčková E, Niedermayerová I, Šprláková-Puková A, Bednařík J.

Řehulka P, Vrubel M, Nežádal T, Brázdil M. Socioekonomické dopady bolestí hlavy – příčiny a možnosti ovlivnění. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(5): 499-503.

Řehulka P. Klinické, psychologické a sociální překážky v léčbě migrény. Farmakoterapie 2020; 16: 845

Řehulka P, Mikulenka P, Nežádal T. Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Bolest 2020; 23: 120–123

Řehulka P. Prevence, diagnostika a léčba bolesti hlavy z nadužívání léčiv. Neurologie pro praxi 2020; 21: 406–409

Řehulka P, Bartáková J, Hudečková M, Filipovský T, Kotas R, Nežádal T. Mezinárodní klasifikace orofaciální bolesti (ICOP) – oficiální český překlad prvního vydání. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020; 83/116: 602– 607

Marková J: Biologická léčba migrény. Acta medicinae 2020/3: 76-81

The fifth cranial nerve in headaches. Edvinsson JCA, Viganò A, Alekseeva A, Alieva E, Arruda R, De Luca C, D’Ettore N, Frattale I, Kurnukhina M, Macerola N, Malenkova E, Maiorova M, Novikova A, Řehulka P, Rapaccini V, Roshchina O, Vanderschueren G, Zvaune L, Andreou AP, Haanes KA. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 65

Persistent Post-Traumatic Headache: A Migrainous Loop or Not? The Clinical Evidence. Labastida-Ramírez A, Benemei S, Albanese M, D’Amico A, Grillo G, Grosu O, Ertem DH, Mecklenburg J, Fedorova EP, Řehulka P, Schiano di Cola F, Trigo Lopez J, Vashchenko N, Maassen Van Den Brink A, Martelletti P. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 55

Pavelek Z, Souček O , Krejsek J et al. The role of the immune system and the biomarker CD3+CD4 +CD 45RA−CD62L− in the pathophysiology of migraine. Scientific Reports | (2020) 10:12277. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69285-4

2021

Řehulka P. Galkanezumab pro profylaktickou léčbu pacientů s migrénou. Remedia 2021; 31: 30–36

Pazdera L, Cohen JM, Ning X, Campos VR, Yang R, Pozo-Rosich P. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Migraine: Subgroup Analysis by Number of Prior Preventive Treatments with Inadequate Response. Cephalalgia 2021

Monografie

2018

Suchopár J, Valentová Š, Šimek R et al. : Compendium- Léčiva používaná v podmínkách ČR.

5. vydání 2018, PANAX, ISBN 978-80-902806-7-0. 1139 str., Marková J.- autorka kapitoly Antimigrenika, str.379-384

2019

Kaňovský P, Bártková A (eds). Speciální neurologie (2 svazky), 1. vydání. VUP, Olomouc 2019: 45-99. ISBN 978-80-244-5611-9.

Nežádal T, Hovorka J. Epilepsie. In: Kaňovský P, Bártková A (eds). Speciální neurologie (2 svazky), 1. vydání. VUP, Olomouc 2019: 45-99. ISBN 978-80-244-5611-9.

Marková J.Léčba migrény, str. 51-56 In:Brevíř 2019-2021, Medical Tribune- Biologická léčba, třetí aktualizované a doplněné vydání 2019.

Niedermayerová I. Bolesti hlavy . In: Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2019: 167-179 (ISBN 978-80-204-5272-6)

2022

Štětkářová I Bolesti hlavy v kazuistikách. Praha: Maxdorf 2022.143-147. (ISBN 978-80-7345-36-5)

Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2022: 140-153 (ISBN 978-80-7345-727-3).