ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Publikace

2018

Marková J, Kotas R. Primární bolesti hlavy- léčba dnes a zítra. Neurol praxi 2018; 19(3): 193-198

Kotas R., Marková J, Doležil D. Primární bolesti hlavy. Část 1. Klasifikace primárních bolestí hlavy a migréna. MEDICÍNA PO PROMOCI // ročník 19 / číslo 3 / červenec–září 2018

Marková J. Erenumab. Remedia, ročník 28, číslo 5/2018

Jolana Markova, Ute Essner, Bülent Akmaz, Marcella Marinelli, Christiane Trompke, Arnd Lentschat & Carlos Vila (2018) Sativex® as add-on therapy vs. further optimized first-line ANTispastics (SAVANT) in resistant multiple sclerosis spasticity: a double-blind, placebo-controlled randomised clinical trial, International Journal of Neuroscience, DOI: 10.1080/00207454.2018.1481066

Nežádal T. Moderní léčba migrény. Remedia 2018; 28: 468–474.

Nežádal T. Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa. Praktické lékárenství 2018;

Niedermayerová I: Migréna – celoživotní kletba nebo řešitelný problém. Acta medicinae 2018;12:40-43

2019

Marková J., Kotas R. Primární bolesti hlavy. Část 2. Tenzní typ bolesti hlavy a cluster headache. MEDICÍNA PO PROMOCI // ročník 20 / číslo 1 / leden–březen 2019

Markova J. Newest evidence for tetrahydrocannabinol:cannabidiol oromucosal spray from randomized clinical trials. Neurodegenerative disease management. First draft submitted: 12 December 2018; Accepted for publication: 13 December 2018; Published online: 18 January 2019

Vaněčková M, Martínková A, Tupý R, Fiedler J, Stětkářová I, Medová E, Vachová M, Marková J, Grunermelová M, Meluzínová E, Adámková J, Kubále j, Talábová M, Horáková D, Kubala Havrdová E: Spektrum MR nálezů progresivní multifokální leukoencefalopatie ukohorty pacientů s roztroušenou sklerózou v ČR. CeskSlov Neurol N 2019; 82/115(4): 381-

Nežádal T. Současná léčba trigeminových autonomních bolestí hlavy. Remedia 2019; 29: 158–163.

Nežádal T. CGRP monoklonální protilátky v profylaktické léčbě migrény. Neurol. praxi 2019; 20(5): 356-360.

Nežádal T. Chronická migréna. Neurol praxi 2019; 20(2): 115-120.

2020

Nežádal T, Marková J, Bártková A, Doležil D, Mastík J, Kotas R, Niedermayerová I, Grunermelová M, Klečka L. Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3) – oficiální český překlad. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(2): 145–152.

Nežádal T, Marková J, Bártková A, Klečka L. CGRP monoklonální protilátky v léčbě migrény – indikační kritéria a terapeutická doporučení pro Českou republiku. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(4): 445-451.

Nežádal T. Fremanezumab v léčbě migrény – výběr vhodného pacienta. Remedia 2020; 30: 514–518.

Nežádal T. Migréna – současné možnosti terapie. Bolest 2020; 23(1): 1-9.

Niedermayerová I: Nejčastější chyby v současné profylaxi migrény. Neurol. pro praxi 2020;21(5): 400-405

Rajdová A, Vlčková E, Niedermayerová I, Šprláková-Puková A, Bednařík J.

Řehulka P, Vrubel M, Nežádal T, Brázdil M. Socioekonomické dopady bolestí hlavy – příčiny a možnosti ovlivnění. Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(5): 499-503.

Řehulka P. Klinické, psychologické a sociální překážky v léčbě migrény. Farmakoterapie 2020; 16: 845

Řehulka P, Mikulenka P, Nežádal T. Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Bolest 2020; 23: 120–123

Řehulka P. Prevence, diagnostika a léčba bolesti hlavy z nadužívání léčiv. Neurologie pro praxi 2020; 21: 406–409

Řehulka P, Bartáková J, Hudečková M, Filipovský T, Kotas R, Nežádal T. Mezinárodní klasifikace orofaciální bolesti (ICOP) – oficiální český překlad prvního vydání. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020; 83/116: 602– 607

Marková J: Biologická léčba migrény. Acta medicinae 2020/3: 76-81

The fifth cranial nerve in headaches. Edvinsson JCA, Viganò A, Alekseeva A, Alieva E, Arruda R, De Luca C, D’Ettore N, Frattale I, Kurnukhina M, Macerola N, Malenkova E, Maiorova M, Novikova A, Řehulka P, Rapaccini V, Roshchina O, Vanderschueren G, Zvaune L, Andreou AP, Haanes KA. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 65

Persistent Post-Traumatic Headache: A Migrainous Loop or Not? The Clinical Evidence. Labastida-Ramírez A, Benemei S, Albanese M, D’Amico A, Grillo G, Grosu O, Ertem DH, Mecklenburg J, Fedorova EP, Řehulka P, Schiano di Cola F, Trigo Lopez J, Vashchenko N, Maassen Van Den Brink A, Martelletti P. The Journal of Headache and Pain 2020; 21: 55

Pavelek Z, Souček O , Krejsek J et al. The role of the immune system and the biomarker CD3+CD4 +CD 45RA−CD62L− in the pathophysiology of migraine. Scientific Reports | (2020) 10:12277. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69285-4

2021

Ornello R,
Baraldi C, Guerzoni S, Lambru G, Fuccaro M, Raffaelli B, Gendolla A, Barbanti
P, Aurilia C, Cevoli S, Favoni V, Vernieri F, Altamura C, Russo A, Silvestro M,
Dalla Valle E, Mancioli A, Ranieri A, Alfieri G, Latysheva N, Filatova E,
Talbot J, Cheng S, Holle D, Scheffler A, Nežádal T, Čtrnáctá D, Šípková J,
Matoušová Z, Sette L, Casalena A, Maddestra M, Viola S, Affaitati G,
Giamberardino MA, Pistoia F, Reuter U, Sacco S. Gender Differences in 3-Month
Outcomes of Erenumab Treatment-Study on Efficacy and Safety of Treatment With
Erenumab in Men. Front Neurol. 2021 Dec 16;12:774341.

Brodie MJ, Czapinski P, Pazdera
L, Sander JW, Toledo M, Napoles M, Sahebkar F, Schreiber A; GWEP1330 Study Group (Tomas Nezadal, Jana Slonkova, Anna Altman, Kálmán Füle, Ágnes Horváth, Anna Kelemen, Sámuel Komoly, Marta Banach, Iwona
Kurkowska-Jastrzebska, Paweł
Lisewski, Merce Falip, Rodrigo Rocamora, Manny Bagary) A Phase 2
Randomized Controlled Trial of the Efficacy and Safety of Cannabidivarin as
Add-on Therapy in Participants with Inadequately Controlled Focal Seizures.
Cannabis Cannabinoid Res. 2021 Dec;6(6):528-536. doi: 10.1089/can.2020.0075.
Epub 2021 Feb 15.

Řehulka P. Galkanezumab pro profylaktickou léčbu pacientů s migrénou. Remedia 2021; 31: 30–36

Pazdera L, Cohen JM, Ning X, Campos VR, Yang R, Pozo-Rosich P. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Migraine: Subgroup Analysis by Number of Prior Preventive Treatments with Inadequate Response. Cephalalgia 2021

Jakubcová T, Řehulka P. Fatická porucha u migrény saurou- videokazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2021; 84/117: 486– 487.

 

Sacco S, Lampl C, Maassen van den Brink A et al. Burden andattitude to resistant and refractory migraine: a survey from the European Headache Federation with the endorsement of the European Migraine &Headache Alliance. The Journal of Headache and Pain 2021;22: 39.

 

Řehulka P. Komentář ke studii: Dlouhodobá účinnost a bezpečnost erenumabu v prevenci migrény – výsledky 5leté otevřenéfáze randomizované klinické studie.  Farmakoterapie 2021; 17.

Řehulka P. Úskalí diagnostiky chronické migrény. Neurologie pro praxi 2021; 22.

Dolezil D, Marková J, Klimes J,Pocikova Z, Dostal F, Stepanova R, Svobodnik A: An Investigation into Prevalence of Migraine and its Prophylactic Treatment Patterns in the Czech Republic: An Observational Study. Journal of Pain Research 2020;13: 2895-2905

Marková J : Hodnocení účinnosti a bezpečnosti déletrvající léčby erenumabem- výsledky pětiletého otevřeného sledování. Remedia 2021;31:1-3

Kotas R.: Profylaktická léčba migrény. Profi Medicína 2021; 6(15-16):13-14.

Kotas R.: Calcitonin gene-related peptide (CGRP) – cílová molekula nové léčby migrény. Farmakoterapie 2021; 17(1):53-57.

Kotas R.: Co s bolavou hlavou – část II. Profi Medicína 2021; 6(24): 20-23.

Kotas R. Bolesti hlavy – aktuální problém i ve vyšším věku. Neurol. praxi. 2021; 22(1):27-33

Nežádal
T. Epilepsie u dospělých – praktický pohled. Med praxi 2021; 18(5): 336-342.

2022

Šípková J, Nežádal T, Čtrnáctá D,  M. Bajaček M, Dvořák J. Protilátky CGRP v profylaktické léčbě migrény. Cesk SlovNeurol N 2022; 85(3): 248-256.

Nežádal T. Stanovisko Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP k personálnímu a technickému vybavení Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a ke způsobu organizace jejich sítě se zaměřením na biologickou léčbu migrény. Cesk SlovNeurol N 2022; 85(3): 263-265.

 Ornello R, Baraldi C, Guerzoni S, Lambru G, AndreouAP, Raffaelli B, Gendolla A, Barbanti P, Aurilia C, Egeo G, Cevoli S, Favoni V,Vernieri F, Altamura C, Russo A, Silvestro M, Valle ED, Mancioli A, Ranieri A,Alfieri G, Latysheva N, Filatova E, Talbot J, Cheng S, Holle D, Scheffler A,
Nežádal T, Čtrnáctá D, Šípková J, Matoušová Z, Casalena A, Maddestra M, ViolaS, Affaitati G, Giamberardino MA, Pistoia F, Reuter U, Sacco S. Comparing the relative and absolute effect of erenumab: is a 50% response enough? Results from the ESTEEMen study. J Headache Pain. 2022 Mar 19;23(1):38.

Sette L, Caponnetto V, Ornello R, Nežádal T, Čtrnáctá D, Šípková J, Matoušová Z, Sacco S. Acute Medication Use in Patients With Migraine Treated With Monoclonal Antibodies Acting on the CGRP Pathway: Results From a Multicenter Study and Proposal of a New Index. Front Neurol.
2022 Feb 28;13:846717

Kotas R., Slach O., Jelínek F., Mračková J.: Co bychom měli vědět o cluster headache. Medicína po promoci 2022; 23(2):148-153.

Kotas R.,Slach O., Jelínek F., Mračková J.: Význam správného algoritmu diagnostiky a léčby migrény u profylaktické léčby proti calcitonin gene-related peptidu.
Neurol. praxi. 2022
; 23(2):138-145.

Kotas R.Eptinezumab- nová anti-CGRP monoklonální protilátka k profylaktické léčbě migrény. Neurol. praxi. 2022; 23(6): 483-487.

Kotas R., Mračková J., Potužník P.: Cesk Slov Neurol N 2022; 85/118(6):451-456.

Řehulka P. Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti.  Bolest 2022; 25: 49–52.

Řehulka P. Supraspinální a kognitivně-afektivní komponenta u bolestí hlavy. Neurologie pro praxi 2022; 23: 367–371.

Nežádal T. Co je nového v terapii migrény? Klin Farmakol Farm 2022; 36(4):123-126.

 Nežádal T. Aktuální pohled na farmakoterapii epilepsie. Prakt. Lékáren. 2022; 18(3):140-146.

Niedermayerová I, Joppeková L. Bolesti hlavy
v pandemii Covid-19. Farmakoter
Revue 2022
;7(2):194-196
Afiliace:
FN Brno

Niedermayerová I. Těhoteství a migréna.
Farmakoterapie 2022
;18(4):539-542  

2023

Nežádal T. Léčba akutní bolesti s použitím nesteroidních antirevmatik. Profi Medicína 2023; 7: 28-30.

Nežádal T. Komentář ke druhé interní analýze evropské
observační studie účinnosti fremanezumabu – PEARL. Remedia 2023; 33(1):78-80.

 

Monografie

2018

Suchopár J, Valentová Š, Šimek R et al. : Compendium- Léčiva používaná v podmínkách ČR.

5. vydání 2018, PANAX, ISBN 978-80-902806-7-0. 1139 str., Marková J.- autorka kapitoly Antimigrenika, str.379-384

2019

Kaňovský P, Bártková A (eds). Speciální neurologie (2 svazky), 1. vydání. VUP, Olomouc 2019: 45-99. ISBN 978-80-244-5611-9.

Nežádal T, Hovorka J. Epilepsie. In: Kaňovský P, Bártková A (eds). Speciální neurologie (2 svazky), 1. vydání. VUP, Olomouc 2019: 45-99. ISBN 978-80-244-5611-9.

Marková J.Léčba migrény, str. 51-56 In:Brevíř 2019-2021, Medical Tribune- Biologická léčba, třetí aktualizované a doplněné vydání 2019.

Niedermayerová I. Bolesti hlavy . In: Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2019: 167-179 (ISBN 978-80-204-5272-6)

2022

Štětkářová I Bolesti hlavy v kazuistikách. Praha: Maxdorf 2022.143-147. (ISBN 978-80-7345-36-5)

Hakl M (ed). Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2022: 140-153 (ISBN 978-80-7345-727-3)