ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy, kteří již byli vyšetřeni a léčeni a kde se na běžných pracovištích nepodařilo dosavadními postupy jejich obtíže ovlivnit.

Charakteristika centra

Centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu. Centrum má regionální působnost, spolupracuje jak s neurology, tak s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Centrum poskytuje jak konziliární služby ( odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s doporučením dalšího postupu), tak může komplikované pacienty převzít do péče do stabilizace jejich stavu.

Personální předpoklady

Vedoucí centra je lékař s nejvyšší specializací v oboru neurologie ( Euroatestace, atestace II. stupně), který se zabývá aktivně a pravidelně léčbou pacientů s bolestmi hlavy alespoň 5 let. Dalším předpokladem certifikace je vlastní přednášková či publikační činnost vedoucího lékaře centra v oboru diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Lékaři, pracující v centru, mají povinnost vlastního vzdělávání v problematice diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Ostatní předpoklady

Nutností je návaznost centra na lůžkové neurologické oddělení ( možnost terapeutických hospitalizací) a dostupnost komplementu ( RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochemická laboratoř) i dostupnost konziliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologie, rehabilitace.

Provoz ambulance centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je zajištěn minimálně 3 dny v týdnu.

Certifikace

Certifikaci uděluje po předložení žádosti výbor CHS ( Czech Headache Society), sekce České neurologické společnosti JEP na dobu 5 let. Nová centra budou schvalována i s ohledem na regionální zastoupení. Po 5 letech je třeba požádat výbor písemně o obnovení certifikace. Výbor CHS vede evidenci certifikovaných center a má právo zveřejnit adresář center v odborném tisku i pro veřejnost.

Zřízení Centra neznamená automatické uzavření dohody s pojišťovnami o úhradě CGRP protilátek.

Výbor České neurologické společnosti na svém zasedání dne 25.1.2019 schválil postup při podávání žádostí o schválení Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Žádosti se zasílají ke schválení výboru Sekci pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ČNS ČLS JEP zároveň na vědomí výboru České neurologické společnosti ČLS JEP na email:

sekretariat@czech-neuro.cz a jolana.markova@ftn.cz.

Sporné případy řeší výbor ČNS ČLS JEP.

 

 

 

Byla ukončena první vlna žádostí o certifikaci Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Všichni žadatelé byli informováni o výsledku formou dopisu (13.2.2020). Dále se bude postupovat podle regionálního zastoupení a dohody o počtu center s pojišťovnami.

Žádost o schválení centra

V žádosti uveďte:

  • odpovědnou osobu – garanta centra

  • personální zastoupení v ambulanci

  • potvrzení zajištění ambulance pro bolesti hlavy 3 dny v týdnu

  • eventuální publikační činnost s tématem bolesti hlavy

  • zkušenost s aplikací CGRP protilátek

  • předběžný počet nových pacientů měsíčně

  • schopnost účastnit se vkládání dat do budoucího českého registru protilátek (s výstupem pro centrum)

 

 

Poznámka:

Zřízení centra neznamená automatické uzavření dohody s pojišťovnami o úhradě CGRP protilátek.

 

 

Žádosti se zasílají ke schválení výboru Sekci pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ČNS ČLS JEP zároveň na vědomí výboru České neurologické společnosti ČLS JEP na email: sekretariat@czech-neuro.cz a jolana.markova@ftn.cz.