Czech Headache Society

Oficiální stránky Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy anglický překlad Czech Headache Society (CZHS) je organizačně sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Stránky jsou určeny pro laickou veřejnost i zdravotnické pracovníky.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY SEKCE PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU BOLESTÍ HLAVY

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy anglický překlad Czech Headache Society (CZHS) je organizačně sekcí České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Byla založena lékaři – neurology, kteří se kromě obecné neurologie věnují problematice bolestí hlavy. Cílem této naší sekce je rozšiřování znalostí o správné diagnostice jednotlivých typů bolestí hlavy a o jejich léčbě.

Naše sekce má nyní kolem 300 členů z řad neurologů. Vedení společnosti – výbor sekce vzešel z voleb. Členové výboru se aktivně účastní národních i mezinárodních sjezdů a kongresů a předávají své poznatky dalším lékařům. 

Patří ke špičkovým odborníkům v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Seznam center pro léčbu bolestí hlavy:

Patří ke špičkovým odborníkům v oblasti diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Seznam center pro léčbu bolestí hlavy:

Pod vedením CZHS byla vytvořena síť specializovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, která mají regionální charakter, což je vedeno snahou, aby v každém regionu byl odborník, který sleduje nejnovější informace o vývoji v oboru a má znalosti o nových léčebných možnostech.

Máte problémy s bolestí hlavy?

Máme stručný přehled center pro léčbu bolestí hlavy