ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Popis vybraných typů bolestí hlavy

 • Primární bolesti hlavy

 • Migréna

  • Výskyt

  • Patofyziologie

  • Spouštěcí faktory

  • Komorbidity

  • Klasifikace migrény

  • Popis záchvatu a obecná diagnostická kritéria migrény

  • Typy a varianty migrény

   • Migréna bez aury

   • Migréna s typickou aurou

   • Familiární hemiplegická migréna

   • Migréna s kmenovou aurou

   • Retinální migréna

   • Chronická migréna

   • Menstruační migréna a jiné hormonálně podmíněné bolesti hlavy

   • Status migraenosus

 • Tenzní typ bolestí hlavy

  • Klasifikace

  • Patofyziologie

  • Popis bolesti hlavy tenzního typu

  • Diferenciální diagnostika

 • Trigeminové autonomní bolesti hlavy

  • Cluster headache

   • Diagnostická kritéria

   • Patofyziologie

   • Diferenciální diagnostika

  • Chronická paroxyzmální hemikránie

  • SUNCT a SUNA syndrom

 • Další primární bolesti hlavy

  • Další primární bolesti hlavy – klasifikace

   • Primární bolest hlavy při kašli

   • Primární bolest hlavy při fyzické zátěži

   • Primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou

   • Primární prudce nastupující “blesková” bolest hlavy

   • Bolest hlavy po chladovém stimulu

   • Bolest hlavy ze zevní komprese

   • Primární bodavá bolest hlavy

   • Lokalizovaná okrsková bolest hlavy

   • Bolest hlavy vznikající ve spánku a při probouzení

   • Nové denní trvalé bolesti hlavy

 • Neuralgie trigeminu

  • Výskyt

  • Popis ataky

  • Klasifikace

   • Idiopatická neuralgie trigeminu

   • Symptomatická neuralgie trigeminu

  • Etiologie
 • Jiné vzácnější nneuralgie kraniálních nervů

  • Syndrom temporomandibulárního skloubení

  • Neuralgie nervus glossopharyngeus

  • Neuralgie nervus intermedius

  • Neuralgie nervus laryngeus superior

 • Atypické bolesti obličeje

 • Diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy

 • Bolesti hlavy při nadužívání medikace (MOH)