ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Historie CZHS

Mezinárodní organizace pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (International Headache Society – IHS) existuje od roku 1982, jednotná evropská společnost (European Headache Federation – EHF) byla založena o devět let později, v roce 1991 v Benátkách. IHS vydává prestižní časopis Cephalalgia a její členové se podíleli na vytvoření mezinárodní klasifikace bolestí hlavy a následně na její revizi a aktualizacích. V současnosti (od r. 2018) je v platnosti její 3 verze (ICHD-3) a je všeobecně uznávanou normou pro diagnostiku a výzkumné aktivity na poli bolestí hlavy.

Vznik Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při České neurologické společnosti se datuje do září 1994, kdy došlo k jejímu založení v průběhu l. sympozia o bolestech hlavy v Hradci Králové a také ke schválení názvu „Czech Headache Society”.

Její založení bylo motivováno snahou zlepšit péči o pacienty s bolestmi hlavy a rovněž zvýšit všeobecné povědomí o migréně i dalších typech bolestí hlavy ve společnosti.

V současné době má Společnost pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy přes 300 členů, převážně z řad neurologů, a je členem IHS i EHF.

Vedení CHS tvoří výbor, který má 9 členů a je volen každé 4 roky. Poslední volby se konaly v únoru 2021 a vyšlo z nich současné složení výboru (organizační struktura).

Významnými osobnostmi CHS, byli doc.MUDr.Gerhard Waberzinek, CSc., který byl současně zakládajícím členem a opakovaným předsedou sekce, a doc.MUDr.Otakar Keller, CSc. Zakládajícími členy byli dále MUDr. Jolana Marková MUDr. Petr Dočekal , MUDr. Rudolf Kotas a doc. MUDr. Jaroslav Opavský, CsC. Dlouholetým členem výboru byl rovněž Jiří Mastík z FN U sv. Anny v Brně. Do funkce předsedy sekce byla následně zvolena MUDr.Jolana Marková a pak MUDr.David Doležil PhD.

Za více než pětadvacet let práce sekce se podařilo dosáhnout následujícího:

  • V současné době pracuje v ČR akreditovaná síť Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, vedených erudovanými odborníky, která jsou zaměřená hlavně na léčbu obtížnějších případů primárních bolestí hlavy.

  • Každým druhým rokem pořádáme v Brně ve spolupráci s algeziology Sympozium o léčbě bolesti s cca 300 účastníky.

  • Organizujeme opakovaně doškolovací semináře s tématikou akutních a chronických bolestí hlavy pro neurology i praktické lékaře.

  • Členové CHS opakovaně vystupují v mediích (rozhlas, televize, denní tisk, časopisy) na téma problematiky migrény a jiných typů bolestí hlavy.

  • V odborných časopisech byly uveřejněny články, zabývající se diagnostikou a diferenciální diagnostikou migrény i jiných bolestí hlavy. Migréna, její diferenciální diagnostika a léčba byly zpracovány v několika monografiích a brožurách.

  • V posledních letech výrazně stoupl zájem neurologů i praktických lékařů o diagnostiku a léčbu migrény i jiných bolestí hlavy a to zejména s příchodem nových možností v léčbě (biologická léčba).

Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc

Zleva MUDr.Jiří Mastík, prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc, prim. MUDr.Jolana Marková, MUDr.Ingrid Niedermayerová,
doc. MUDr.Gerhard Waberžinek,CSc.

Zleva MUDr.Petr Dočekal, doc. MUDr.Gerhard Waberžinek,CSc., doc. MUDr. Otakar Keller,CSc, prof. MUDr. Jaroslav Opavský,CSc, MUDr.Ingrid Niedermayerová, prim. MUDr.Jolana Marková

Varování

Následující stránky a informace jsou určeny výhradě odborníkům

PŘEJETE SI POKRAČOVAT?