LAICKÁ VEŘEJNOST

Léčba migrény

Po správném stanovení diagnózy typu bolesti hlavy zahájíme odpovídající léčbu, která u všech typů primárních bolestí hlavy a zvláště migrény má být vyváženou kombinací akutní nemedikamentózní léčby, medikamentózní akutní léčby a profylaktické léčby.

Akutní nemedikamentózní léčba

Při léčbě migrény je často podceňována skutečnost, že existuje řada ovlivnitelných disponujících faktorů (stres doma a v zaměstnání, deprese, anxiozita, menstruace, menopauza, traumata lebky a krční páteře, dietní chyby jako požití alkoholu, nadměrné kouření, požití některých sýrů, citrusových plodů, nadměrný či nedostatek spánku, nezvyklá námaha, pobyt ve vysokohorském prostředí, redukční diety, víkend, exposice blikavého světla, nadměrný hluk, biometeorologické faktory, změna tlaku aj.).

Často stačí cílená změna životozprávy, specifická léčba depresivně-anxiózních stavů, event. hormonální léčba, psychoterapie, fyzioterapie k podstatné redukci počtu záchvatů.

Akutní medikamentózní léčba

Stejný či podobný účinek má možnost okamžitého léčebného zásahu např. účinným specifickým antimigrenikem.

Neznáme žádné antimigrenikum, které by bylo stoprocentně účinné, stoprocentně tolerované a stoprocentně spolehlivé. Přesto je pokrok v léčbě migrény v posledních letech ohromný a pro některé nemocné přímo osvobozující.

Kromě medikamentózní léčby doporučujeme všem pacientům s migrénou klid a pokud možno spánek, který opět můžeme navodit krátkodobým hypnotikem (Gerodorn, Stilnox apod.).

Akutní léčba migrény je

 • Nespecifická

 • Specifická

Nespecifická léčba je zaměřena pouze proti bolestem hlavy nebo doprovodným příznakům

 • kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin, aj.)

 • kombinované přípravky kys. acetylsalicylové (Acifein, Acylcoffin, aj.)

 • paracetamol (Paralen, Panadol, Tylenol aj.)

 • kombinované přípravky paracetamolu (Ataralgin, Saridon, Valetol aj.)

 • metamizol a kombinace (Novalgin, Algifen)

 • diclofenac (Dicloreum, Olfen, Veral, Voltaren rapid aj.)

 • ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Dolgit, aj,)

 • naproxen (Nalgesin S)

Nespecifická léčba zaměřena proti nevolnosti a zvracení

 • metoclopramid (Degan, Cerucal)

 • thiethylperazin (Torecan)

Specifická antimigrenika zasahující přímo do mechanismu vzniku migrény

 • “Triptany”
  • Sumatriptan (tablety 50 a100 mg) – nyní k dispozici řada generik.
   • Rosemig Sprintab (dispergovatelné. tbl. 50 a 100 mg)
   • Rosemig nosní spray
   • Imigran injekce
  • Eletriptan (Relpax 40, 80 mg tbl)
  • Zolmitriptan dispergovatelné tbl 5 mg
  • Naratriptan (Naramig 2,5 mg tbl)
 • Gepanty
  • rimegepant (Vydura 75mg tbl)

Ke správnému dlouhodobému postupu je třeba, aby nemocný si vedl přesný deníček, ve kterém rozlišuje zvláště u smíšených bolestí hlavy jednotlivé typy záchvatů, zaznamenává event. vegetativní doprovod a vyjadřuje se k intenzitě jednotlivých záchvatů bolesti hlavy.

Obecná pravidla:

 • nutnost výběru správné aplikační formy antimigrenik (perorální, intravenózní včetně infúzní, intramuskulární, subkutánní, rektální, intranazální),

 • pouze u lehké migrény bez zvracení je vhodná aplikace perorální,

 • migrenikovi, který pravidelně na začátku záchvatu zvrací, aplikujeme příslušný lék parenterálně,

 • Velmi důležitým pravidlem je včasná aplikace dostatečně vysoké dávky antimigrenik.

Profylaktická léčba

Je namístě, když nemocný má více než 3 těžké ataky za měsíc, ataky trvají déle než 48 hodin a více než 2krát týdně je nutná akutní léčba, která je většinou neúspěšná, nebo zatížená vedlejšími účinky.

Cílem profylaxe u migrény je redukce počtu a intenzity záchvatů o 50 % a více.

Profylaktické léky podáváme dostatečně dlouhou dobu (6 měsíců a více) ve stoupající dávce a před eventuálním vysazením minimálně 4 až 6 týdnů

 • Osvědčené jsou betablokátory (např. metoprolol), antagonisté kalcia cinarizin

 • Další skupinu tvoří antidepresiva amitriptylin a venlafaxin.

 • Vysokou účinnost v léčbě migrény prokazují některá antikonvulziva především topiramát (Topamax a generika), dále pak kyselina valproová a valproát sodný (Convulex, Depakine chrono, Orfiril), užití valproátů je omezeno u žen ve fertilním věku. U všech antikonvulziv platí pravidlo, že účinná profylaktická dávka je podstatně menší než dávka antiepileptická.

 • U lehké migrény lze použít profylaktickou léčbu magnesiem.

Biologická léčba

Jedná se o nový typ cílené profylaktické léčby migrény, která má omezit četnost a sílu migrenózních záchvatů. Injekční formou se podávají monoklonální protilátky, které blokují důležité struktury (CGRP), které jsou při migréně aktivovány. V současnosti jsou k dispozici 3 preparáty – Aimovig, Ajovy a Emgality.

 • Aimovig inj, (erenumab) 70 mg nebo 140 mg s.c. 1x za 28 dní (registrace v EU od 8/2018)

 • Ajovy inj, (frenamezumab) 225 mg s.c., 1x za 30 dní nebo 3 injekce 1x za 3 měsíce (registrace v ČR od 1.5.2020)

 • Emgality inj, (galcanezumab) 120 mg s.c., 1x za 30 dní, první dávka je nasycovací 240 mg, dále se pokračuje dávkou 120 mg (registrace v ČR od 1.10.2020)

 

V ČR je biologická léčba podávána v centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a její podávání je řízeno zvláštními pravidly.

Je nasazována u pacientů, u kterých selhaly minimálně 2 profylaktické léčby dle kritérií SUKL.

Pacienti byl měli být do center doporučováni svými neurology. Je nezbytné, aby pacienti měli souhrnnou zprávu o průběhu onemocnění a dosud prodělané léčbě a její efektivitě.