LAICKÁ VEŘEJNOST

Historie a současnost Czech Headache Society

Mezinárodní organizace pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (International Headache Society – IHS) existuje od roku 1982, jednotná evropská společnost (European Headache Federation – EHF) byla založena o devět let později, v roce 1991 v Benátkách.

Vznik sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při České neurologické společnosti se datuje do září 1994, kdy došlo k jejímu založení v průběhu l. sympozia o bolestech hlavy v Hradci Králové a také ke schválení názvu Czech Headache Society”. V současné době má Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy přes 300 členů, převážně z řad neurologů, a je členem IHS i EHF.

Výbor CHS má 9 členů a je volen každé 4 roky. Poslední volby se konaly v únoru 2021 a vyšlo z nich současné složení výboru:

Významnými osobnostmi CHS, byli doc.MUDr.Gerhard Waberzinek, CSc., který byl současně zakládajícím členem a opakovaným předsedou sekce, a doc.MUDr.Ota Keller, CSc. Dále ve funkce předsedy sekce pracovali MUDr.Jolana Marková a MUDr.David Doležil PhD.

Dlouholetým členem výboru byl rovněž Jiří Mastík z FN U sv. Anny v Brně, který letos ukončil svoji činnost ve výboru a dále již nekandidoval.

Za více než pětadvacet let práce CHS se podařilo dosáhnout následujícího: